Về chúng tôi

Về DEC

Ra mắt vào năm 2020, Trung tâm Bình đẳng Người khuyết tật (DEC) ở Corvallis là một trung tâm cộng đồng do và dành cho người khuyết tật và đồng minh của họ. Chúng tôi là một tổ chức được xây dựng dựa trên văn hóa khuyết tật, lòng tự hào và quyết tâm cao độ để làm cho thế giới trở nên công bằng cho tất cả mọi người. DEC đưa những người khuyết tật từ bên lề xã hội đến trung tâm và cung cấp một không gian an toàn để liên minh, xây dựng cộng đồng và kết nối xã hội. DEC đóng vai trò như một nơi tự khám phá chung, nơi người khuyết tật có thể khám phá tất cả các khía cạnh trong danh tính của họ từ giới tính đến chủng tộc, giới tính đến quốc tịch.

DEC đóng vai trò như một trung tâm tài nguyên dành cho người khuyết tật và các đồng minh của họ, và nó cho phép kết nối cụ thể giữa những người trong cộng đồng người khuyết tật ở Thung lũng Willamette. Chúng tôi cũng giúp giáo dục cộng đồng địa phương của chúng tôi về khả năng có thể và thay đổi nhận thức sai lầm của xã hội về người khuyết tật. Tại DEC, chúng tôi tin rằng khuyết tật có thể trở nên mạnh mẽ và tươi đẹp. Chúng tôi hướng tới niềm tự hào về người khuyết tật và thay đổi thế giới để cải thiện điều đó cho người khuyết tật. DEC có thể giúp giáo dục mọi người về tất cả những điều liên quan đến khuyết tật và là nguồn lực cho người khuyết tật và những người khác trong cộng đồng của chúng ta. 

Tiếng Việt