Lịch sử của chúng tôi

Trung tâm bình đẳng cho người khuyết tật được tạo ra từ một loạt các cuộc đối thoại cộng đồng diễn ra vào mùa Thu năm 2019 và đầu năm 2020. Những cuộc trò chuyện này có sự tham gia của các thành viên cộng đồng khuyết tật, nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, công chức, nhân viên bán chuyên nghiệp, nghệ sĩ, nhà hoạt động, giáo viên và bạn bè, thành viên gia đình , và đồng minh của những người khuyết tật. Chúng tôi cùng nhau nói về những gì chúng tôi muốn một nguồn lực cộng đồng tập trung vào người khuyết tật trông như thế nào: ai sẽ là trọng tâm? Làm thế nào chúng ta đáp ứng được nhiều nhu cầu và mong muốn khác nhau về khuyết tật và danh tính? Những hỗ trợ nào nên cung cấp một nguồn lực như vậy? Đó sẽ là một trung tâm truyền thống nơi mọi người có thể tụ tập, hay nó sẽ là ảo, hoặc di động, hoặc một số kết hợp của những thứ này?

Như chúng ta đã biết quá rõ, đại dịch Covid-19 nhanh chóng đến Hoa Kỳ vào cuối mùa đông năm 2020 và đến tháng 3 năm 2020, nó đã thay đổi mạnh mẽ nhiều khía cạnh trong cuộc sống của chúng ta. Hầu hết các hoạt động xã hội, công việc và các hoạt động khác nhanh chóng chuyển sang các định dạng từ xa / trực tuyến. Những người khuyết tật đã có nhiều thập kỷ kinh nghiệm trong việc thúc đẩy cộng đồng trực tuyến, và những hoạt động này đã được mạng lưới DEC thực hiện trong năm qua.

DEC đã đạt được trạng thái 501 (c) 3 vào mùa Thu năm 2020.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về các sáng kiến trong quá khứ, sắp tới và đang thực hiện bằng cách xem trang “Tin tức và Sự kiện” của chúng tôi.

Tiếng Việt